2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň,
do akej platovej triedy zaradíme vychovávateľa a či spľňa kvalifikačné predpoklady pre prácu vychovávateľa /podľa novej vyhlášky kvalifikačných predpokladov od 15.01.2020 vychovávateľ podľa oddielu B. bod 6./, ktorý získal :
1.vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa/Bc./ získané na KU v Ružomberku, filozofická fakulta, v študijnom programe učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie, v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov.
2. maturitu na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii EBG, Brezno, študijný odbor 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Adaptačné už má.

ďakujem
s pozdravom
mzdová učtovníčka

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľa ste našli veľmi dobre a presne. Váš vychovávateľ je kvalifikovaný aj na úrovni ÚSO aj na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a môžete ho zaradiť do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ do 6. platovej triedy.