4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o pomoc pri zaradení zamestnanca, ktorý k nám nastupuje ako vychovávateľ ŠKD.

Štúdium:

1. Osemročné gymnázium
2. Druhý stupeň VŠ - študijný odbor: Divadelné umenie a študijný program: Herectvo - Mgr.art. ( 02.06.2014)
3. Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na Pedagogiku umeleckého odboru : Divadelné umenie
4. Adaptačné vzdelávanie ukončené 22.01.2015

Bude tento zamestnanec kvalifikovaný na úrovni VŠ druhého stupňa ako vychovávateľ ŠKD na Základnej škole a zaradený do 7. platovej triedy? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľa

Kvalifikačné predpoklady Vášho vychovávateľa posudzujeme v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Vzdelanie, ktoré absolvoval nie je priamo splnením kvalifikačného predpokladu na túto činnosť a nie je uvedené, ale bod 6 písm. d), nás odkazuje na učiteľov strednej školy, kde by bol kvalifikovaný učiteľ pre strednú školu, ale v stĺpci ďalšie vzdelávanie je uvedené, že je povinný získať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ. Treba zvážiť dĺžku pracovného pomeru a kategóriu, v ktorej pracoval v školstve a možnosť uplatnenia § 83 ods. 1 príp. ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a až potom určiť jeho zaradenie do 6. platovej triedy až do získania DPŠ, prípadne 7. platovej triedy, čo však nepredpokladám, ale nemám dostatočné údaje o jeho doterajšej praxi.

Lenka 1973
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň pani Pavlíková, ďakujem veľmi krásne za odpoveď. Pripájam dodatočné údaje o doterajšej praxi:

2012-2013 - herec v Mestskom divadle
2014-2015 - učiteľ LDO
2014-2015 - vychovávateľ v ŠKD (tu si urobil aj adaptačné vzdelávanie)
2015-2021 - herec v Mestskom divadle
2017- doteraz - učiteľ na konzervatóriu

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Neviem čo je učiteľ LDO, ale prax vychovávateľa a učiteľa na konzervatóriu možno považovať za pedagogickú prax. Ak doteraz neabsolvoval doplňujúce pedagogické štúdium, ale začal ho pred účinnosťou zákona č. 138/2019 Z. z., pouvažujte, či sa dá uplatniť § 87 ods. 5 uvedeného zákona. Ak nie, tak bude tzv. nekvalifikovaný bez zaradenia do kariérového stupňa s povinnosťou získať požadované doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na pracovnú činnosť vychovávateľ.. Pri stanovení podmienok zvažujte prvý pracovný pomer v školstve, nielen u Vás.