2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň pani Pavlíková, chcela by som Vás poprosiť o stanovisko k zaradeniu našej zamestnankyne. Zamestnankyňa pracuje ako vychovávateľka ZŠ a je zaradená v 6. platovej triede.

Bc. - študijný odbor - vychovávateľstvo - sociálna práca (rok ukončenia1999)
Mgr. - študijný odbor - pedagogika - špecializácia : sociálna pedagogika (štátna skúška zo sociálnej pedagogiky a teória a prax sociálnej práce) (rok ukončenia 2001).

1. kvalifikačná skúška - Metódy a zásady výchovno-vzdelávacej aktivity žiakov domova mládeže so zameraním na poskytovanie prvej pomoci.

Zamestnankyňa pracovala predtým na stredoškolskom internáte, kde bola kvalifikovaná. Na našej Základnej škole podľa nás kvalifikovaná nie je a preto je zaradená v 6. platovej triede. Máme to správne?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľa

Kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť vychovávateľa sú uvedené vo vyhláške MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Vzdelanie, ktoré má Vaša vychovávateľka tam uvedené nie je, ale treba pouvažovať na uplatnení bodu 3 a doplniť si DPŠ pre vychovávateľov. Ak bola kvalifikovaná ako vychovávateľka (bez DPŠ ?) v školskom internáte a snáď mala uznanú aj prvú kvalifikačnú skúšku, tak by ste mali nájsť nejakú cestu na zohľadnenie jej vzdelania.