6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
stefanekova
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň p. Pavlíková,

veľmi pekne Vás prosím o radu pri zaradení vychovávateľa. Zamestnankyňa má ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa . V roku 19.5.2004 ukončila bakalárske v študijnom odbore vychovávateľstvo ped. fakulta B. Bystrica.
A 01.06.2020 ukončila magisterské na pedagogickej fakulte B. Bystrica odbor pedagogika, ale študijný odbor : Sociálna pedagogika. Vo vyhláške 1/2020 sa uvádza pri získaní vzdelania do roku 2019 malo by ísť o študijný odbor pedagogika čo je splnené, ale so zameraný na vychovávateľstvo alebo zameraním na animáciu voľného času. / toto splnené nie je , takže podľa mňa môže byť pani len v pl. tr. 6/ Argumentuje, že pracovala aj ako ped. zamestnanec a bola v tr. 7 a pracovala aj ako ped. vychovavátateľ na školách, ale aj aj ako kolízny opatrovník, pracovník soc. práv a ochrany a soc. pedagóg pre dro. závislých. Môj názor je taký, že pani je
do tr. 7 plne kvalifikovaná pre takéto centrá , úrad práce ako soc. pracovník, ale v školstve pre ZŠ na pozícii vychovávateľ ŠKD je to platová trieda 6. Je to správne prosím

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď .

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľa

Magisterské štúdium na pedagogickej fakulte B. Bystrica odbor pedagogika, študijný odbor : Sociálna pedagogika. je podľa mňa nepedagogické vzdelanie a má získať DPŠ, prípadne rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. 6. platová trieda určite, pretože je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa.

LP
Kvalifikácia vychovávateľa

Pekný deň,
prosím o informáciu, či sa môžem uchádzať o pracovnú pozíciu, kde hľadajú kvalifikovanú vychovávateľku, ak mám vyštudovanú VŠ, Mgr. odbor: učiteľstvo akademických predmetov filozofia a náboženská výchova a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia vychovávateľa

Dobrý deň,
ako kvalifikovaná učiteľka druhého stupňa základnej školy ste kvalifikovaná vychovávateľka školského klubu detí. Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Spĺňate kvalifikačné predpoklady podľa bodu 5 písm. c), uvedenej prílohy, ktorý nás odkazuje na prílohu č. 1, 1. diel, III. časť bod 21 a 22.

Peťa29
Vychovávateľka v cdr

Dobrý deň, prosím o radu, či sa môžem uchádzať o pracovné miesto ako vychovávateľka v CDR. Mám ukončené štúdium na SSOŠ v odbore vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť 7646 M rok.ukončenia 2022, zároveň som študentkou 1.ročníka v Bc. stupni - učiteľstvo a pedagogické vedy. Ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľka v cdr

Dobrý deň,
na pracovnú činnosť vychovávateľky v cdr budete kvalifikovaná za podmienky doplnenia špeciálno-pedagogickej spôsobilosti.