4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Monika Bilkoova
Zaradenie vychovávateľa s vyskoškolským vzdelaním do plat.triedy

Dobrý deň, do akej platovej triedy mám zaradiť vychovávateľa s kvalifikáciou - vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika? Môžem ho zaradiť do 8. platovej triedy ak podpíše takto pracovnú zmluvu? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa s vysokoškolským vzdelaním

Pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov a pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried rozlišujeme vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Neviem na Vašu otázku odpovedať, pretože ste neuviedli o aké vysokoškolské vzdelanie sa jedná.

Monika Bilkoova
Zaradenie vychovávateľa s vysokoškolským vzdelaním

Prepáčte som iba začínajúca v školských veciach - jedná sa o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Mgr.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa s vysokoškolským vzdelaním

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vi vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. Vaša pani vychovávateľka môže spĺňať kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť podľa písm. A bod 13 uvedenej časti vyhlášky za predpokladu, že aj program aj odbor bude predškolská a elementárna pedagogika.