5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
Zaradenie vychovávateľa ŠKD

Dobrý deň, prosím poradiť pri zaradení do príslušnej platovej triedy zamestnanca, ktorý bude vykonávať prácu vychovávateľa ŠKD. Dosiahnuté vzdelanie:
- Pedagogická a sociálna akadémia odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovaváteľstvo;
- Žilinská univerzita študijný program Sociálna pedagogika a odbor Pedagogika (Bc.);
- Univerzita Konštantína Filozofa fakulta Sociálnych vied a zdravotníctva, program Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)
Ďakujem veľmi pekne za radu.

Lenka 1973
Priznanie kreditov

Dobrý deň p. Pavlíková, prosím Vás o radu. Možeme zamestnancovi, ktorý bol prijatý ako učiteľ Základnej školy, priznať kredity, ktoré získal ako učiteľ Strednej školy.Kredity boli získané za:
- Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie - inovačné vzdelávanie
- Manažment žiackych projektov - inovačné vzdelávanie
- Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese - inovačné
vzdelávanie
- Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa - aktualizačné vzdelávanie

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa ŠKD

Na základe uvedeného vzdelania zaradíte vychovávateľa do 9. platovej triedy . Ak nemá pedagogickú prax v školstve bude začínajúci vychovávateľ aj príplatkom začínajúceho vychovávateľa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. V rovnakej platovej triede bude zaradený aj po ukončení adaptačného vzdelávania, pretože vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou SR č. 437/2009 Z.z . Vaša pani vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Maria Pavlikova
Priznanie kreditov

Kredity, ktoré získal Váš zamestnanec ako učiteľ strednej školy, pravdepodobne u predchádzajúceho zamestnávateľa musíte posúdiť. Keďže ich získal u predchádzajúceho zamestnávateľa, tak samozrejme nemohli byť zaradené v pláne kontinuálneho vzdelávania Vašej školy. Zvážite, či sú pre potreby a zameranie školy vhodné, a hlavne, či boli vykonané aj pre podkategóriu učiteľ základnej školy. Z názvov vzdelávaní sa dá veľa úsudiť, ale je to výlučne na zvážení riaditeľa školy, či ich uzná pre účely vyplácania kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2009 Z. z.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa ŠKD

Príplatok začínajúceho vychovávateľa sa vypláca podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Ospravedlňujem sa za chybu v odpovedi.