2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gaby
Zaradenie vychovávateľa v CVČ

Dobrý deň,
chcela by som Vás požiadať o pomoc pri posúdení kvalifikovanosti a následnom zaradení do platovej triedy vychovávateľa v centre voľného času, ktorý má viesť výtvarný krúžok.

Ukončené vzdelanie:
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku , odbor Scénická kostýmová tvorba
Ostravská univerzita, Fakulta umení, Ostrava odbor grafika a kresba - ukončené Bc. štúdium

Zatiaľ ešte nepracoval v školstve.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa v CVČ

Váš budúci vychovávateľ je kvalifikovaný na činnosť, resp. krúžok, ktorý má viesť, a to na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Zaradíte ho do kariérového stupňa začínajúci vychovávateľ do 8. platovej triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíte do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ do 9. platovej triedy. Pri vzniku pracovného pomeru mu dáte podmienku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. do dvoch rokov začať a do štyroch rokov ukončiť vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti.