2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Pacuchova87
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň, prosím o radu pri zaradenia pedagogického zamestnanca/vychovávateľky/.

Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Mgr.) učiteľstvo ekonomických predmetov, odbor učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Nemá žiadnu prax / je začínajúci pedagogický zamestnanec/, ako vychovávateľka.

Zaradila som ju do 6. platovej triedy a príplatok začínajúci pedagogický zamestnanec.

Po adaptačnom vzdelávaní nakoľko nemá potrebnú kvalifikáciu pre vychovávateľku bude naďalej zaradená v 6. platovej triede ale bez príplatku začínajúci pedagóg?

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky

Vašu vychovávateľku ste zaradili správne ako začínajúcu do 6. platovej triedy. Súčasne so vznikom pracovného pomeru jej dajte podmienku podľa § 83 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona zaradíte do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka do 7. platovej triedy a budete sledovať, či splnila kvalifikačný predpoklad. Až po štyroch rokov budete prehodnocovať je kariérové zaradenie.