3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Danielčáková
zaradenie vychovávateľky

dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc pri zaradení a plate našej novej vychovávateľky.

od roku 1993 - 2022 robila učiteľku pre 1. stupeň zš - odpracované 28 rokov a 323 dní.

školy:
1989-1993 strená pedagogická škola v Levoči - učiteľka pre materské školy
2004-2008 PF KU Ružomberok - učiteľstvo pre 1. stupeň zš
2004-2009 PF KU Ružomberok - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky -bolo jej uznané ako I. atestácia

osvedčenia:
24.10.2012 - rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese - získané kredity - 7 - platné do 24.10.2019
24.10.2012 - obsluha interaktívnej tabule - kredity - 12 - platné do 24.10.2019
19.5.2016 - rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných škôl - kredity - 12 - platné do 18.5.2023
29.4.2016 - rozvoj kompetencií učiteľov zš integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu - kredity - 8 - platné do 28.4.2023
25.4.2017 - podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v zš - kredity - 15 - platné do 24.4.2024

spolu 35 kreditov. Tie jej budú platiť do 31.8.2026?

Ako učiteľka bola zaradená - kariérový stupeň - učiteľka pre primárne vzdelávanie s prvou atestáciou, PT 8, PT 1 a za profesionálny rozvoj 6%.

Keď ju dám do 8 PT potrebujem niečo k atestácii - osvedčenie, či ju dám do 7 PT keď všetky osvedčenia má k učiteľke a teraz bude vychovávateľka?
Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná. Všetky kredity (54) neviem, ktoré sa Vám nepáčia, získala ako učiteľka, ale od 1. 9. 2019 sa kreditový príplatok pretransformoval do príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a vypláca nepretržite do 31. 8. 2026 aj pri zmene kategórie učiteľ - vychovávateľ. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, ktoré jej bolo uznané ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky a následne ako prvá atestácia v kategórii učiteľ jej pre kategóriu vychovávateľ neuznáte, pretože v súlade § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vykonaná atestácia platí len pre kategóriu, pre ktorú bola vykonaná. Zaradíte ju do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka do 7. platovej triedy. Prax jej započítate ako mala učiteľka.

Danielčáková
zaradenie vychovávateľky

Ďakujem Vám veľmi pekne za usmernenie, veľmi ste mi pomohli.