2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Danielčáková
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť pri zaradení vychovávateľa. Prijímame do PP na pozícii vychovávateľ zamestnanca, ktorí má ukončené vysokoškolské vzdelanie II stupňa v študijnom odbore história v roku 2018. V roku 2021 - doplňujúce pedagogické štúdium - záverečná skúška z predmetov pedagogika, psychológia a didaktika dejepisu. Od marca 2021 pracuje na pozícii asistent učiteľa pre deti zo SZP. Má skončené adaptačné. Momentálne externe študuje na VŠ-rozširujúce štúdium - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ktoré ukončí v júni 2023, Môžem ju zaradiť do 6 PT ako samostatný vychovávateľ a po ukončení VŠ preradím do 7 PT?
Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň,
neviem sa dobre zorientovať vo Vašej otázke. Je jedno, či zaraďujete vychovávateľku alebo vychovávateľa, ale 6. platová trieda nie je samostatný vychovávateľ. Neviem, či má podmienku u predchádzajúceho zamestnávateľa, ale ak od marca 2021 má podmienku podľa § 83 ods. 2 zákona č. 138/209 Z. z., tak do marca 2023 jej plynie podmienka, ktorá pravdepodobne uplynie v niektorý deň v marci. Marec má 31 dní. V podstate je kvalifikovaná učiteľka dejepisu, ale potrebovala by rozširujúci modul DPŠ pre pedagogických asistentov. Bude pracovať však ako vychovávateľka, tak by potrebovala rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľov. Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky by malo byť splnením kvalifikačného predpokladu pre pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ. Písali ste otázku opätovne, neviem prečo, ale rovnako nejasne. Ja nie som povinná odpovedať do 24 hodín.