2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mima17
Zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň, prijímame na pozíciu vychovávateľku v špeciálnej škole. Má VŠ II. st. odbor učiteľstvo špeciálnych škôl, špecializácia: pedagogika mentálne postihnutých. Neviem vo vyhláške nájsť presne tento obor. Je na uvedenú pozíciu kvalifikovaná? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky

Vzdelanie, ktoré uvádzate v takomto znení nie je uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, 2. diel ako kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľku v špeciálnej škole. Nie je uvedené ani pre kategóriu učiteľa špeciálnej školy. Ja by som zobrala do úvahy 31. bod a považoval by som Vašu vychovávateľku za kvalifikovanú. Záväzné stanovisko môže poskytnúť jedine ministerstvo školstva.