2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zu.vo
zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň, mám otázku ohľadne správnosti zaradenia vychovávateľky na školskom internáte pri strednej škole. Zamestnankyňa nastúpila v septembri 2019 ako vychovávateľka na školskom internáte, má 2.stupeň VŠ vzdelania nepedagogického zamerania, aktuálne si dopĺňa pedagogickú spôsobilosť. Počas adaptačného vzdelávania bola zaradená do platovej triedy 6, nakoľko v súlade s §83 zákona 138/2019 ju považujeme za kvalifikovanú. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania sme ju preradili do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec s platovou triedou 7 aj keď ešte nemá dokončené DPŠ. Postupovali sme správne?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky

Áno, postupovali ste správne. Teraz treba sledovať dobu štyroch rokov na získanie DPŠ od vzniku pracovného pomeru. Na vysvedčení musí mať jasne uvedené, že je kvalifikovaná na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľka. Potrebuje základný aj rozširujúci modul DPŠ.