6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň prajem,
do akej platovej triedy máme zaradiť vychovávateľku, ktorá má vyštudované:
- rok 2009, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, program Pedagogika a vychovávateľstva, odbor Pedagogika, Bc.
- rok 2022, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, Mgr.

Ďakujem za pomoc

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z, príloha č. 3. Vzdelanie Vašej vychovávateľky by spadalo pod 4. bod za podmienky absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ.

MichaelaFilová
Zaradenie do platovej triedy-vychovávateľka

Do akej platovej triedy má byť zaradená vychovávateľka ktorá ma VŠ II.stupňa v odbore soc.práca a má maturitu -učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a absolvovala už adapatčné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy-vychovávateľka

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Vaša vychovávateľka spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa bodu č. 4 za podmienky absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ.

MichaelaFilová
Zaradenie do plat.triedy

Vychovávateľka je zaradená do platovej triedy 5, je toto zaradenie správne?

Maria Pavlikova
Zaradenie do plat.triedy

Dobrý deň,
neodpovedala som Vám, do ktorej triedy má byť Vaša vychovávateľka zaradená, lebo ste neuviedli, či je v podmienke štyroch rokov na splnenie kvalifikačného predpokladu alebo nie. Veľa veci si viem domyslieť, ale niekedy sa nedá len pozerať do sklenenej gule a domýšľať si dôležité informácie. 5. platová trieda je v každom prípade nesprávna.