2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Uchádzačka o zamestnanie má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na pedagogickej fakulte v študijnom odbore pedagogika a v študijnom programe pedagogika – Mgr. – 26.5.2015
Na to, aby spĺňala kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky ŠKD musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ (vyhláška č. 1/2020, Príloha č. 3, 1. diel, Oddiel A, bod 4)?

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Vaša vychovávateľka bude kvalifikovaná po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ, a to podľa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020, Príloha č. 3, 1. diel, Oddiel A, bod 3. Nemá vzdelanie uvedené v prílohách č. 8 a 10 až 15 ako je to uvedené v 4. bode. Ktoré konkrétne ste mali na mysli?