3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ivana Š.
zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň prajem. Chcem sa vás opýtať, či učiteľka - Mgr., ktorá vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy - učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu je kvalifikovaná ako vychovávateľka v ŠKD. Má ukončené adaptačné vzdelávanie. Môžem ju zaradiť do 7. platovej triedy - samostatný vychovávateľ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky ŠKD

Vaša vychovávateľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľky podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, oddiel A 5. bod písm. c), ktorý odkazuje na III. časť, napr. 1. bod, prípadne aj iný bod podľa konkrétneho predmetu. Môžete ju zaradiť do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka.

Ivana Š.
zaradenie vychovávateľky ŠKD

Ďakujem veľmi pekne za vašu rýchlu odpoveď.