2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zakladka
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
obraciame sa na Vás s otázkou o zaradení vychovávateľky školského klubu detí do platovej triedy. Vychovávateľka má ukončenú strednú školu - Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava - študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a následne vyštudovala vysokú školu - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v študijnom odbore sociálna práce. Adaptačné vzdelávanie neabsolvovala. Do akej platovej triedy má byť zaradená? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Pani vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa má iné ako požadované. Zaradíte ju ako začínajúcu do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy.