3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Janka Vajdová
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Dobrý deň. Môžete mi prosím poradiť, do akej platovej tarify mám byť zaradená ako vychovávateľka v školskom klube detí v bežnej ZŠ? Moje vzdelanie:
SŠ - Pedagogická a sociálna akadémia odbor učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo.
VŠ II. stupňa - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (štátna skúška z predmetov Špeciálne didaktiky vzdelávacích oblastí špeciálnej základnej školy, Pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov, Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika).
Prax v ŠKD 10 rokov.
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Janka Vajdová
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Prosím, pani Pavlíková, ak je to možné, o odpoveď na moju otázku. Zároveň sa vás chcem opýtať, či kolegyňa, ktorá má rovnaké vysokoškolské vzdelanie, ako som popísala vyššie, ale strednú školu nemá pedagogického zamerania, môže byť zamestnaná ako vychovávateľka v ŠKD v bežnej ZŠ a ako bude zaradená. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov školského klubu detí sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. Pod písm. A bod 6 je uvedené vzdelanie, ktoré nie je rovnaké ako Vaše, ale snáď by sa Vaše vzdelanie mohlo uznať ako plnenie kvalifikačných predpokladov pre vychovávateľov ŠKD podľa tohto bodu. Ak je môj názor správny, tak Vy aj Vaša kolegyňa ste kvalifikované vychovávateľky ŠKD na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a máte byť zaradené do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka do 10. platovej triedy. Ak sa Vám uzná vysokoškolské vzdelanie, tak na stredoškolské vzdelanie sa neprihliada, teda nie je určujúce na zaradenie.