5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pegas
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD do platovej triedy.

Dobrý deň, p. Pavlíková, poprosila by som Vás o radu, pracujem ako vychovávateľka v ŠKD na Základnej škole a mám ukončené vzdelanie:
- Bc. odbor vychovávateľstvo
- Mgr. odbor pedagogika, program sociálna pedagogika
- I. kvalifikačná skúška - využitie záujmovej činnosti pre relaxáciu žiakov v ŠKD
- diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
- DPŠ o pedagogickej spôsobilosti na výučbu predmetu pedagogika
- rigorózna skúška v študijnom programe - učiteľstvo predmetu náboženská výchova v študijnom odbore -
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
- momentálne študujem 2.ročník rozširujúce štúdium v odbore - učiteľstvo a pedagogické vedy, program -
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Do akej platovej triedy mám byť zaradená podľa dosiahnutého vzdelania.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD do platovej triedy

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná. Na správne určenie, do ktorej triedy má byť zaradená, je potrebné vedieť v ktorom roku ukončila jednotlivé vzdelania. Nepredpokladám, že sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, môžete napísať v akej kategórii pracovala.

pegas
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD do platovej triedy

Dobrý večer. V roku 1999 pracovala ako učiteľka v MŠ. Od roku 2000 pracuje na tej istej škole ako vychovávateľka v ŠKD. Štúdia ukončila :
- Bc. odbor vychovávateľstvo - 20.5.2003
- Mgr. odbor pedagogika, program sociálna pedagogika - 25.5.2007
- I. kvalifikačná skúška - využitie záujmovej činnosti pre relaxáciu žiakov v ŠKD - 14.2.2008
- diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 3.6.2009
- DPŠ o pedagogickej spôsobilosti na výučbu predmetu pedagogika - 29.6.2021
- rigorózna skúška v študijnom programe - učiteľstvo predmetu náboženská výchova v študijnom odbore -
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - 20.5.2010
- momentálne študujem 2.ročník rozširujúce štúdium v odbore - učiteľstvo a pedagogické vedy, program -
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. - momentálne prebieha

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD do platovej triedy

Pani vychovávateľka je kvalifikovaná vychovávateľka na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a k tomu prislúcha prvá atestácia. Zaradíte ju do kariérového stupňa vychovávateľka s prvou atestáciou do 7. platovej triedy.

pegas
Zaradenie vychovávateľky v ŠKD do platovej triedy

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.