3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
vantarová
zaradenie zamestanca

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ako zaradiť novo prijatú zamestnankyňu, ktorá ukončila v 2006 Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta vysokoškolské štúdium štátnou skúškou v študijnom odbore - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra - etika.
Počas štúdia bola zamestnaná na strednej škole ako učiteľka anglického jazyka, takže adaptačné vzdelávanie ukončila na tejto škole, /aj keď bez potvrdenia/. Od roku 2006 - 2014 pracovala na živnosť ako lektorka anglického jazyka v súkromnej jazykovej škole. Od roku 2014-2019 pracovala ako asistentka riaditeľa.
Chcem sa opýtať, do akej platovej triedy ju máme zaradiť a zároveň, akú prax jej započítať na určenie zvýšenia platovej tarify.
U nás na gymnáziu bude vyučovať anglický jazyk a literatúru na plný úväzok.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Vaša zamestnankyňa je kvalifikovaná učiteľka predmetov anglický jazyk a etiketa. Zaradíte ju do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 7. platovej triedy. Žiadne potvrdenie o adaptačnom vzdelávaní nepotrebujete. Započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa, lektorskú činnosť jej môžete započítať 2/3 až 1/1. Prácu asistentky podľa Vášho zváženia. Nie je to príbuzná činnosť pedagogickej činnosti.

vantarová
zaradenie zamestnanca

Ďakujem veľmi pekne za radu. Vantarová