2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MishellaM
Zaradenie zamestanca do PT

1. dobrý deň, prosím o radu, resp. rady, do akej platovej triedy sa zaradí trénerka basketbalu - DoPČ, má ukončené gymnázium a osvedčenie, na základe ktorého získala 2. kvalifikačný stupeň trénera basketbalu - zaraďujem to podľa kategórie PZ - Tréner ak nie sme športová škola

2. do akej PT zaradím vychovávateľku v ŠKD, ktorá má ukončené gymnázium a VŠ Mgr. v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Zamestnanec by mal byť prijatý na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ na 9. mesiacov. Viete mi poradiť, či mzda sa má vyplácať peniazmi, ktoré poskytne úrad práce alebo je potrebné doplácať zamestnancovi mzdu do výšky, ktorá sa určí na základe zaradenia do PT.

3. Ako vypočítam odmenu učiteľovi náboženskej výchovy za 1. vyučovaciu hodinu - DoPČ. Je správny postup:
1:23 x suma z Platovej tarify + započítaná prax : 4

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

1. Tréner spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVI., písm. D bod 1 a zaradíte do do 7. platovej triedy, ak je začínajúci a do 8. platovej triedy, ak je samostatný.
2. Vaša vychovávateľka nemá pedagogické vzdelanie, mala by mať podmienku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. doplniť si pedagogickú spôsobilosť. Zaradíte ju do 8. platovej triedy ako začínajúcu a po ukončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy.
3. Neviem, aký vzorec uvádzate, ale ja by som si vypočítala plat v príslušnej platovej triede a zohľadnila by som samozrejme prax a potom jednoducho vypočítala 1/163, a to podľa § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z., kedže ho hodláte zamestnať na jednu hodinu.