1 príspevok / 0 nový
MishellaM
Zaradenie zamestanca do PT

Dobrý deň,
do akej PT by sa mal zaradiť zamestnanec, ktorý bude vykonávať činnosti ako napr.: pomocné administratívne práce, práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, archivácia - zväčša len pomocné práce. Zamestnanec by mal mať k dispozícií prideleného mentorom, nakoľko ide o zamestnanie cez ÚPSVaR, projekt s názvom „Praxou k zamestnaniu“.
Ďakujem.