2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
lubko161990
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,
vážená pani Pavlíková, chcel by som sa opýtať, ako máme zaradiť zamestnanca na ZUŠ, hudobný odbor hra na husliach. Je vedený ako samostatný, má absolutórium z konzervatória v hudobnom odbore hra na husliach, a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo hudobného umenia. V ktorej platovej triede má byť zaradený (8 alebo 9)? A ešte mám jednu otázku ráta sa do odbornej praxe aj práca vykonávaná na dohodu, alebo iba práca vykonávaná na pracovnú zmluvu?
Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z., príloha č. 1, konkrétne v časti X. Učiteľ základnej umeleckej školy. Vzdelanie, ktoré uvádzate v otázke sa pod písm. B nenachádza, z toho dedukujem, že nie je plnením kvalifikačných predpokladov pre zaradenie do 9. platovej triedy. Zaradenie do 8. platovej triedy je možné za predpokladu, že učí hru na husliach. Započítavanie doby vykonávanej na dohodu závisí od toho, ako to má zamestnávateľ upravenené v mzdovom predpise. Výchovno-vzdelávacia činnosť by sa nemala vykonávať na základe dohôd o mimopracovnej činnosti. Dohoda o pracovnej činnosti býva uzavretá max. na 10 hodín týždenne a pracovný pomer na plný úväzok je 40 hodín týždenne. Podľa môjho názoru rok vykonávaný na základe dohody sa nerovná roku činnosti na pracovný pomer.