1 príspevok / 0 nový
mrackova
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň

Prosím Vás, ako máme zaradiť školského špeciálneho pedagóga.
Učiteľka má ukončené okrem vysokoškolského vzdelania pre ročníky 1-4
aj vzdelanie v študijnom odbore školská logopédia.
V súčasnej dobe je učiteľka, čiže pedagogický zamestnanec,s pedagogickou
praxou 17 rokov. Má aj I.kvalifikačnú skúšku.
Ak ju chceme zaradiť ako školského špeciálneho pedagóga, čiže odborného
zamestnanca, musí si urobiť adaptačné vzdelanie aj keď robila 5 rokov ako
učiteľka špeciálnej triedy v základnej škole(nie v špeciálnej škole,)alebo
môžeme ju zaradiť rovno do 11. platovej triedy.

Ďakujem za odpoveď