2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
Zaradenie zamestnanca - 1. atestácia r. 2000

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o informáciu.
Učiteľ nemá doklad o I. atestácii.
Získal však diplom v roku 2000 (29.5.) - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa "učiteľstvo anglický jazyk a literatúra - dejepis (Mgr.) a súčasne v tom istom roku 25. 8. 2000 aj ďalší diplom - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore teológia. (Mgr.)
Je možné zaradiť takého učiteľa ako "učiteľa s prvou atestáciou?"
Platilo v tom čase nejaké usmernenie v zmysle, ak niekto získal súčasne dva tituly, pokladalo sa toto za prvú atestačnú skúšku? Ako to možno preukázať?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca - 1. atestácia rok 2000

Dve vysoké školy sa neuznávali ako náhrada kvalifikačnej skúšky podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Uznávalo sa rozširujúce štúdium na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Od roku 2000, resp. od roku 2009 bol dostatočne dlhý čas na vyriešenie tejto záležitosti. Možno MŠVVaŠ SR to uzná ako kvalifikáciu na ďalší predmet a aj náhradu prvej kvalifikačnej skúšky.