11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
filip2
zaradenie zamestnanca

V roku 2011 som absolvoval rigoróznu skúšku a rok na to úspešne ukončil štúdium III. stupňa obhajobou dizertačnej práce. Obraciam sa na Vás s otázkou, aké zaradenie si môžem ako učiteľ nárokovať. V rokoch 2006-2013 som učil na strednej škole (na zmluvu aj na dohodu). Aktuálne od 1. septembra som učiteľom na základnej škole a chcel by som vedieť čo si môžem nárokovať. Učím predmety z ktorých mám ukončené aj PhDr. i PhD. Ďakujem za info.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Ak Vám na strednej škole za rigoróznu skúšku priznali 60 kreditov a vyplácali kreditový príplatok, ktorý od 1. 9. 2019 sa pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a na základe vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa Vás zaradili do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, prípadne s druhou atestáciou, tak na toto si môžete nárokovať, ak budete učiť aj naďalej kvalifikovane na základnej škole.

filip2
Zaradenie zamestnanca

V čase keď mi bol pridelený PhDr. resp. PhD. som učil už len na dohodu, môj zamestnávateľ teda priznanie kreditov neriešil. Viem si spomínaných 60 kreditov nárokovať aj teraz?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Kredity a kreditový príplatok sa priznával v určitom období za splnenia konkrétnych podmienok. Ak ste podmienky splnili až dnes, zákon č. 138/2019 Z. z. kredity nerieši. Myslím, že nebudete úspešný, ale skúste, je to Vaša vôľa.

filip2
Zaradenie zamestnanca

Rozmenene na drobné, kredity nereálne, okrem započítaní oducenych rokov som len "absolvent".

filip2
Zaradenie zamestnanca

No PhD. by sa uplatniť dalo na prvú atestáciu minimálne. Je to na riaditeľovi.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Nerozumiem, Váš riaditeľ sa nemusí riadiť zákonom č. 138/2019 Z. z. ? a môže rozdávať náhrady atestácii podľa seba alebo podľa Vašich požiadaviek ?

filip2
Zaradenie zamestnanca

Musi ako všade aj on. Snažím sa zorientovať v téme aj sám.

AF70
Zaradenie učiteľa

Dobrý deň, zaujíma ma zaradenie učiteľa do kariérového stupňa na strednej škole vyučba ANJ. S nasledujúcim vzdelaním: Ukončene vysokoškolské štúdium II. stupňa - UMB fakulta pedagogická BB.- SJL-OBN , DPŠ -rozširujúce štúdium ANJ rok ukončenie 1994, III. stupeň vzdelania – UMB BB - fakulta humanitných vied.
Vyučovanie ANJ, SJL, folozofia
Bola zamestnaná ako vysokoškolský pedagóg VŠ od 1996 do súčasnosti, výučba ANJ.
Zaradili by sme ju do kariérového stupňa samostatný učiteľ podľa zákona č.138/2019 ?
Nemôžme ju zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s 1 atestáciou, keďže III. stupeň ukončila apríl 2010 .
ďakujem za radu

AF70
Zaradenie učiteľa

Ešte pokračujem - môžme ju zaradiť podľa zákona č.138/2019 § 90 ods.1 a/ s prvou atestáciou?
ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa

Vášho učiteľa môžete zaradiť do najvyššie do kariérového stupňa samostatný učiteľ, a to s ohľadom na § 29 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z., ak spĺňa podmienky. Nepíšete nič o prvej atestácii. Pri zaraďovaní do kariérových stupňov postupujeme v súlade s § 28 a nasledujúcimi, nie § 90 citovaného zákona.