4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Agata23
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení zamestnankyne, ktorá nastúpila ako učiteľka MŠ.
Vzdelanie: SŠ - pedagogická učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.
Bc - predškoská a elementárna pedagogika, Mgr. - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v št. odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.
Do ktorej platovej triedy ju mám zaradiť? Do 6 a tam ostane aj po skončení adaptačného? Ďakujem veľmi pekne za pomoc a rady.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, l. diel, I. časť. V prípade Vašej učiteľky je dôležité, v ktorom roku ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Podľa toho, buď sa uplatní bod 2 písm. a), ak ho skončila v roku 2020 alebo 2021 a bude zaradená do 6. platovej triedy a musí absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a v podkategórii učiteľ materskej školy. Až po jeho ukončení jej bude prináležať zaradenie do 7. platovej triedy. Ak štúdium ukončila do 31. 8. 2019, tak sa uplatní 3. bod a bola by kvalifikovaná so zaradením do 7. platovej triedy bez ďalšieho vzdelávania. Ako začínajúca učiteľka bude v každom prípade zaradená do 6. platovej triedy.

ili69
zaradenie zamestnanca

Dobrý deň prajem,
chcela by som sa informovať, ak pri nástupe do zamestnania nesplním kvalifikačné predpoklady, ale podľa
zákona 138/2019 par. 83, ods 4 do štyroch rokov si doplním kvalifikáciu, nakoľko už som prijatá na štúdium, môžem byť zaradená ako kvalifikovaná ?
Druhá otázka: MD som absolvovala ešte pred nástupom do pedagogickej praxe. Môže byť táto doba zarátaná do rokov pedagogickej praxe na účely určenia platu?
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.
S pozdravom

Maria Pavlikova
zaradenie zamestnanca

Na prvú otázku sa nedá odpovedať. Odpovedia Vám na škole. Doba starostlivosti o dieťa, t. j. doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky sa do pedagogickej praxe nezapočítava nikdy. Započítava sa do doby zvýšenia platovej tarify, a to v súlade s § 6 ods. 4 písm. c ) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z.