5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Silvia Marcinová
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o posúdenie zaradenie našej zamestnankyne, učiteľka 2.stupňa absolvovala v roku 2012 3.stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.).
V období od roku 2009 do roku 2012 pôsobila aj ako vyučujúca na vysokej škole.
Do kariérového stupňa samostatný PZ bola zaradená v roku 2020.

Moja otázka je, či jej môžeme uznať podľa § 30, ods.3, písm.a) zákona 138/2019 Z.Z. zaradenie do kariérového stupňa zamestnanec s 1.atestáciou. Tu neplatí podmienka byť zaradená 5 rokov ako samostatný PZ?
Je potrebné, aby nám aj vydokladovala pôsobenie na VŠ počas štúdia ?
Ďakujem za odpovď.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

V § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. nie je uvedená podmienka piatich rokov zaradenia do kariérového stupňa samostatná. Potvrdenie z vysokej školy, samozrejme, je potrebné doložiť. S týmto paragrafom však opatrne, pretože každý, kto má PhD. pôsobil na vysokej škole a ide hneď do 8. platovej triedy. Do 1. 9. 2019 by bol v 6. platovej triede ako začínajúci.

moni77
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím o usmernenie v konkrétnom prípade.

Doktorandské vzdelávanie - TU KE - od 01.11.2015 do 02.07.2018 - celkom 976 dní (t.j. 2 roky a 245 dní)
Ukončené dizertačnou prácou - 02.07.2018.

Pedagogický zamestnanec zamestnaný od 01.09.2018 ako začínajúci.
Od 14.02.2019 - zaradený ako samostatný PZ.

Môžem Vás poprosiť o názor, či je PZ správne zaradený ako samostatný PZ.
Vzhľadom na to, že § 30 ods. 3 a) obsahuje podmienku pôsobenia PZ alebo OZ najmenej tri roky na vysokej škole.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň.

lukas2022
Zaradenie zamestnanca s PhD.

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať ohľadne zamestnanca, ktorý má absolvované doktorandské štúdium v rámci aprobácie.
1.9.2019 mu bola uznaná 1. atestácia po troch rokoch pedagogickej praxe od získania tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. 1.9.2022 uplynulo šesť rokov pedagogickej praxe (podľa starého zákona by šiel do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou). Otázka je či daný zamestnanec môže zamestnanec získať 2. atestáciu na základe daného vzdelania. Neviem či ho môžem posunúť po piatich rokoch ako je uvedené v zákone, alebo by musel získať druhý doktorát.
Citované v zákone 138/2019-Novela platná od1.9.2022
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak
a)
vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený,
b)
bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s

1.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa, alebo

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca s PhD.

Zákon č. 317/2009 Z. z. je zrušený, tak ho nebudeme aplikovať. Váš zamestnanec nevykonal prvú atestáciu, ale bolo mu zohľadnené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a bol zaradený ako učiteľ s prvou atestáciou ešte podľa zákona č. 317/2009 Z. z. V súčasnosti u neho nemôžete uplatniť § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z., pretože nevykonal druhú atestáciu, ani písm. b) pretože nevykonal prvú atestáciu - bolo mu iba zohľadnené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, čo nie je to isté. Vysokoškolské vzdelanie by ste mu zohľadnili po druhýkrát. Myslím, že ani druhý doktorát nie je vhodný, ako to bolo v predchádzajúco období, už to neplatí, je potrebné vykonať druhú atestáciu.