2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
atachment
Zaradenie zamestnanca

Ako máme zaradiť nového zamestnanca, ktorý pracoval v školstve od 02.09.2003 do 31.08.2004 a nemá doklad o tom, že by absolvoval uvádzanie začínajúceho zamestnanca (v tom období nebola povinnosť uvedené doklady vydávať tak ich skoro nikto nemá). V pracovnej zmluve má uvedené, že vykonával výchovnú činnosť bez toho, že by mal uvedené konkrétne pracovné zaradenie napr. učiteľ alebo vychovávateľ. Po 31.08.2004 už v školstve nepracoval. Prosíme o skorú odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie zamstnanca

V súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec, ak nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť. V zákone nie je zmienka o nejakom dokladovaní. Je na Vašom zvážení, či akceptujete, že nejde o prvý pracovný pomer v školstve alebo zvážite, že časový odstup medzi jednotlivými pracovnými pomermi je taký veľký, že adaptačné vzdelávanie v trvaní aspoň tri mesiace by bolo vhodné. Za adaptačné vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.