2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sospu
zaradenie zamestnanca

Chceme prijať na zastupovanie počas PN zamestnanca s VŠ vzdelaním II. stupňa v obore, na pozíciu majster OV, ktorý nemá pedagogické vzdelanie a pedagogickú prax. Do akej platovej triedy ho máme zaradiť a akú nepedagogickú prax mu môžeme uznať na zaradenie do platového stupňa.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Pedagogického zamestnanca zaradíte ako začínajúceho majstra odbornej výchovy do 6. platovej triedy.