2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tama
Zaradenie zamestnanca

Pekný deň,
máme zamestnanca, ktorého potrebujeme správne zaradiť v mš. Má ukončené gymnázium, v júni 2002 ukončil učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ a v novembri 2019 si spravil prvú atestáciu v kategórii/podkategórii učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. Prax má zo zš aj mš. Ako ho máme správne zaradiť ako učiteľa v mš? Môže sa s týmto vzdelaním prihlásiť do výberového konania na riaditeľa?
Vďaka za odpoveď.
Tama

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť. Učiteľstvo pre prvý stupeň nie je plnením kvalifikačného predpokladu na túto činnosť. Z tohto dôvodu nemohla vykonať ani atestáciu pre podkategóriu učiteľka materskej školy. Zaradíte ju do 6. platovej triedy. Do výberového konania na učiteľku materskej školy nespĺňa predpoklady a na riaditeľku základnej školy by sa mohla prihlásiť s ohľadom na vykonanú atestáciu pre kategóriu učiteľ.