4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
Zaradenie zamestnanca - atestácia

Pani Pavlíková, platí podľa nového zákona skutočnosť, ak zamestnanec vykoná atestáciu, predloží osvedčenie, splní všetky podmienky - má sa zaradiť ako "zamestnanec s prvou atestáciou" hneď na druhý deň po vykonaní atestácie?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca - atestácia

Ak zamestnanec vykoná atestáciu, predloží osvedčenie a spĺňa všetky predpoklady podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. zaradí sa do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou hneď na druhý deň po vykonaní atestácie.

Adrika37
Zaradenie PZ po vykonaní 2. atestácie

Dobrý deň pani Pavlíková. Zamestnankyňa vykonala II. atestáciu 2.12.2019. Atestačnú prácu odovzdala ešte pred 31.8.2019, zároveň na ňu použila 30 kreditov. Nakoľko I. atestáciu vykonala 25.6.2018, môžem ju od 3.12.2019 preradiť do kariérového stupňa PZ s II. atestáciou aj keď už podľa zákona č. 138/2019 by mala byť minimálne 5 rokov zaradená ako PZ s I. atestáciou? Do akej platovej triedy ju zaradím? Na osvedčení o vykonaní II. atestácie je uvedené, že je vykonaná podľa § 50 zákona č. 317/2009.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ po vykonaní druhej atestácie

Ak Vaša zamestnankyňa vykonala druhú atestáciu 2. 12. 2019, nepoužila na ňu žiadne kredity. Príspevok za profesijný rozvoj jej budete vyplácať plynule do 31. 8. 2026. Ak prvú atestáciu vykonala 25. 6. 2018 do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou ju zaradíte v súlade s § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. u., ktorý je účinný od 1. 9. 2019 až 26. 6. 2023.