2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lubica Horanska
zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala do akej platovej triedy má byť zaradený zamestnanec ZUŠ na vyučovanie predmetu Hra na husle so vzdelaním: ukončené konzervatórium s absolutóriom, ukončené VŠ 1. stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov (predmet hudobné umenie). Má to byť 8. trieda, pretože nemá kvalifikáciu na vyučovanie huslí, alebo je v 9. a kvalifikovanosť sa mu priznáva.
Ďakujem vopred.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

V otázke uvádzate, že zamestnanec má absolutórium, ale nepíšete v akom odbore. Okrem toho má vysokoškolské vzdelania prvého stupňa, ktoré je uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť X, písm. B, bod 1., čomu zodpvedá zaradenie do 9. platovej triedy v prípade, ak ukončil adaptačné vzdelávanie.