2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň p. Pavlíková,
prosím Vás veľmi pekne o opakované posúdenie zaradenia do platovej triedy zamestnanca ZUŠ-učiteľ odbor tanec, ktorý má takéto vzdelanie:
1.Konzervatórium J.L.BELLU, BANSKá BYSTRICA-absolventský diplom +dodatok k absolventskému diplomu študijný odbor 8227 7 tanec/VOV/
2. Univerzita M.Bela v Banskej Bystrici , ped. fakulta, dilom-študijný odbor pedagogika /Bc./, štátna skúška z predmetov:1. Modul A-pedagogika voľného času,2. Teoretické základy edukácie a obhájila bak. prácu na tému:Základná umelecká škola ako významný činiteľ vo voľnočasovej výchove žiakov so zameraním na tanečný odbor.
3. má ukončené adaptačné vzdelávanie

Podľa bodu 1. jednoznačne vyplýva v rámci zákona plat. trieda 8., zamestnankyňa sa odvoláva, že iný zamestnávateľ jej priznal plat. triedu 9. na zákade vzdelania v bode 2. Prosím usmernite ma.
Veľmi pekne Vám ešte raz ´DAKUJEM.

Maria Pavlikova
Zzaradenie zamestnanca do platovej triedy

Ja Vám neviem iné odpovedať. Obráťte sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.