2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Rainbow5
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som Vás opäť poprosiť o zaradenie zamestnanca do platovej triedy. Zamestnanec má ukončené VŠ II.stupňa učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - ruský jazyk a výtvarná výchova. Potom si zamestnanec urobil na pedagogickej fakulte, Univerzita Komenského - rozšírenie pedagogickej spôsobilosti - nemecký jazyk (rok ukončenia 1993, štúdium vraj trvalo 3 roky). Ja som ho od 1.9.2016 zaradila do 10 plat. triedy, ale zamestnanec bol na predchádzajúcej škole zaradený v 11 PT. Povedal mi, že rozširujúce štúdium sa berie ako keby mal ukončený III. stupeň VŠ. Prosím Vás, môžem tohto zamestnanca zaradiť do 11PT, ak áno na základe akého predpisu? Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Rozširujúce štúdium sa neberie ako keby mal ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Každé vzdelanie je odlišné nielen názvom, ale aj obsahom a nie je vhodné si to zamieňať a prispôsobovať. Rozširujúce štúdium podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. je osobitný druh štúdia na vysokých školách a stredných školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti. Do 31. 10. 2009 sa za rozširujúce štúdium v súlade s § 9 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. po piatich rokoch pedagogickej praxe uznala náhrada prvej kvalifikačnej skúšky. Ak mal Váš zamestnanec do 31. 10. 2009 viac ako päť rokov pedagogickej praxe, predchádzajúci zamestnávateľ, ale rovnako aj Vy, t. j. súčasný zamestnávateľ, mu môžete uznať náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, ak učí predmety svojej aprobácie v rozsahu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. , t. j. najmenej jedna polovica vyučovacej povinnosti znížená o jednu hodinu a zaradiť ho do 11. platovej triedy a do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.