2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Adriana32
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň prajem, mám ukončené VŠ II. stupňa v odbore Andragogika, ďalej doplnkové pedagogické štúdium , Jednoodborové rozširujúcce štúdium Slovenský jazyk a literatúra. Celkovo prax 25 rokov z toho prax v školstve 2 roky . Rada by som sa informovala aká platová trieda mi prináleží.ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Ak pracujete v školstve dva roky, pravdepodobne ste absolvovali adaptačné vzdelávanie. Vašim vzdelaním ste v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , príloha č. 1 kvalifikovaná učiteľka strednej školy na vyučovanie predmetov, z ktorých ste vykonali štátne skúšky. Absolvovaním rozširujúceho štúdia ste získali kvalifikačný predpoklad na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Ak splníte kvalifikačnú požiadavku, ktorou je v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. vyučovanie aprobačných predmetov v rozsahu jednej polovice vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu, ste samostatná učiteľka so zaradením do 10. platovej triedy.