12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Konopkova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň, zamestnanec ukončil v roku 2003 VŠ- odbor elektrotechnika a v roku 2007 DpŠ. Od roku 2004 vykonáva nepretržite činnosť učiteľ odborných predmetov, u predchádzajúceho zamestnávateľa mu bola DpŠ uznaná ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky, bol zaradený do 8 PT.
V našej škole má pracovný pomer od 1.9.2019, môžeme mu uznať DpŠ ako náhradu prvej kvalifikačnej skúšky?

Konopkova
doplnenie

Ako učiteľ odborných predmetov pracoval nepretržite od 1.9.2004.

Konopkova
doplnenie 2

Ešte pre doplnenie, zamestnanec celú dobu vyučoval odborné elektrotechnické predmety a aj bude učiť elektrotechnické predmety, v súlade s vykonanou štátnou skúškou.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Aj keď ste dvakrát doplnili, ale uviedli ste všetko, čo musíme brať pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov do úvahy. Pán učiteľ mal do 31. 10. 2009 päť rokov pedagogickej praxe a preto mu predchádzajúci zamestnávateľ uznal DPŠ ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky. Túto náhradu mu uzná každý zamestnávateľ, ak bude učiť predmety svojej aprobácie. Takže môžete mu uznať 8. platovú triedu a zaradiť ho do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

Konopkova
Ďakujem

ďakujem veľmi pekne

Malinova Zuzana
Zaradenie pedagogického asistenta...

Dobrý deň, na škole pracuje ako pedagogický asistent kolegyňa, ktorá má ÚSO vzdelanie - nie je kvalifikovaná, adaptačné vzdelávanie absolvovala. Je potrebná pomoc triednej učiteľke počas celej priamej činnosti v prvom ročníku - t.j. 100%. Keďže je nekvalifikovaná, mala by byť zaradená do štvrtej platovej triedy, pracovnej triedy jeden. ( 671 € + zvýšenie platovej tarify podľa odpracovaných rokov /. Do oznámenia o výške a zložení FP je teda správne uvádzať, že ho zaraďujeme do kariérového stupňa...nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec? Máme to správne? Ďakujeme za odpoveď....

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta

Mohli ste napísať konkrétne vzdelanie a tiež, či jej uplynula doba štyroch rokov na doplnenie si vzdelania. Ak je nekvalifikovaný, tak ho podľa § 83 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. nezaraďujeme do žiadneho kariérového stupňa. Kariérový stupeň "nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec" neexistuje.

Iveta19
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Pekný deň, zamestnanec ukončil štátnu skúšku DTI v Dubnici nad Váhom, učiteľstvo ekonomických predmetov a nastúpila ako nekvalifikovaný asistent učiteľa do materskej školy. Nemá absolvované adaptačné vzdelávanie a tento školský rok nastúpila na odbornú školu v štúdijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Do akej platovej tarify ju môžeme zaradiť a do akého kariérového stupňa. Ďakujem.

Iveta19
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Pekný deň, zamestnanec ukončil vysokú školu 2. stupňa technickú univerzitu, letecká fakulta, nastúpila ako nekvalifikovaný asistent učiteľa do materskej školy. Nemá absolvované adaptačné vzdelávanie a má ukončené 2-ročné štúdium na strednej odbornej škole v obore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Momentálne je na rodičovskej dovolenke. Do akej platovej tarify by mala byť zaradená a do akého kariérového stupňa. Ďakujem.

Iveta19
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Pekný deň, zamestnanec má ukončené stredoškolské vzdelanie gymnázium. Nastúpila ako nekvalifikovaný asistent učiteľa do materskej školy. Nemá absolvované adaptačné vzdelávanie a má ukončené 2-ročné štúdium na strednej odbornej škole v obore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Do akej platovej tarify by mala byť zaradená a do akého kariérového stupňa. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Neviem, či sa Vaše dve otázky týkajú dvoch asistentov učiteľa alebo ste to len tak v jednej z nich pripísali vysokú školu. V obidvoch otázkach asistentka učiteľa materskej školy je plne kvalifikovaná na túto činnosť. Asistenta učiteľa bez vysokej školy zaradíte ju do kariérového stupňa začínajúca asistentka učiteľa do 4. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do kariérového stupňa samostatná asistentka učiteľa do 5. platovej triedy. Asistentku učiteľa s vysokou školou zaradíte ako začínajúcu do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy.

Iveta19
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne. Jedná sa o tri zamestnankyne.