1 príspevok / 0 nový
United
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy + odbornosť ?

Dobrý deň,
chcem sa Vás požiadať o radu, do ktorej platovej triedy treba zaradiť zamestnankyňu, ktorá odučí zo svojho základného úväzku (23 hodín) 8 hodín odborne ? Koľko hodín musí odučiť odborne aby nespadla do nižšej triedy ak je momentálne v 7 platovej triede ?
Rovnako sa chcem opýtať, či učiteľ s vysokoškolským vzdelaním v predmete Výchova umením (estetika) môže odborne vyučovať Výtvarnú výchovu ?

Ďakujem za odpoveď.