6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
zaradenie zamestnanca do PT

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, do akej platovej triedy má byť správne zaradený pedagogický zamestnanec- učiteľ ZŚ pre 1. st., ktorý získal kvalifikáciu:
1. UKF v Nitre, pedagogická fakulta-učiteľstvo pre l. stupeň ZŚ, 27.8.2003
2. KU v Ružomberku, pedagogická fakulta- vysvedčenie o rozšírení pedagog. spôsobilosti-štúdium špeciálnej pedagogiky, 18.06.2009

Zamestnanec pracuje ako učiteľ ZŠ od roku 2003 doteraz, dožaduje sa 11.PT.

ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do PT

Dôležitý údaj, ktorý ovplyvní zaradenie do 11. platovej triedy, resp. uznanie prvej kvalifikačnej skúšky je pedagogická prax k 31. 10. 2009.

jarkos
zaradenie zamestnanca do PT

k 31.10.2009 : mal 4 roky, 180 dní.

alebo mal mať priznané kredity a kreditový príplatok?

ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Na uznanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky Váš zamestnanec nemá nárok. Za rozširujúce štúdium sa po troch rokoch pedagogickej praxe od januára 2012 podľa § 47a ods. 4 vydávalo osvedčenie o priznaní 60 kreditov a vyplácal sa kreditový príplatok. Táto možnosť bola novelou uvedeného zákona č. 188/2015 Z. z. zrušená a od 1. 9. 2015 sa kredity za rozširujúce štúdium nepriznávajú.

jarkos
zaradenie zamestnanca do PT

Áno, veľmi pekne ďakujem o vyrozumenie v zaradení do PT.
A ako to má byť s kreditovým príplatkom? Mal byť priznaný v roku 2012 a potom zrušený ? Alebo keď bol priznaný, stále ho má mať vyplácaný?

Ďakujem za Vašu ochotu odpovedať.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do PT

Ak zamestnávateľ vystavil osvedčenie o priznaní 60 kreditov za rozširujúce štúdium v januári 2012 a neskôr, tieto kredity sa novelou zákona č. 317/2009 Z. z. nerušia od 1. 9. 2015, pokračuje sa vo vyplácaní kreditového príplatku naďalej. Nové osvedčenia o priznaní 60 kreditov za rozširujúce štúdium sa od 1. 9. 2015 nevydávajú.