2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bernolaka
zaradenie zamestnanca do ŠKD

Ako správne zaradiť zamestnanca, ktorý ma pracovať ako vychovávateľ v ŠKD. Ukončená stredná pedagogická škola odbor vychovávateľstvo a vysokoškolské štúdium magisterské - odbor špeciálna pedagogika. Prax 29 rokov.
Vychádzajúc z kvalifikačných predpokladov podľa 437/2009, časť XIII. Vychovávateľ odst. 11 (špeciálna pedagogika), zaradím ju do platovej triedy 7, samostatný ped. zamestnanec?
Ešte podotázka, bude sa od 1.9.2019 meniť zákon 437/2009?
Srdečná vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca do ŠKD

Vychovávateľku zaradíte do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka 7. platovej triedy. Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. bude od 1. 9. 2019 zrušená a bude nahradená novou.