3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Slávka Peceková
Zaradenie zamestnanca (docenta)

Dobrý deň pani Pavlíková, veľmi pekne žiadam o radu a pomoc o zaradenie zamestnanca.
Na strednú odbornú školu prijímame (na skrátený úväzok) jedného zamestnanca s nasledovnými titulmi:
mjr., doc., PhDr., Ing. Bc., PhD, MBA

- doterajšia pôsobnosť - docent na VŠ
- žiadna prax s výučbou na SŠ

- 2013 - pedagogická spôsobilosť
- 2013 - dizertačná práca
- 2017 - osvedčenie - štúdium pedagogiky pre učiteľov odborných predmetov, praktického vyučovania a odborného výcviku SŠ a pre učiteľov jazykovej školy s právom štátnej jazykovej skúšky
- 2017 - habilitačná práca

Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ

Dobrý deň pani Pavlíková. Prosím urobím správne ak zaradím nového pedagogického zamestnanca - učiteľ SŠ (s titulmi: mjr., doc., PhDr., Ing. Bc., PhD, MBA), ktorý nemá žiadnu prax s výučbou na ZŠ, SŠ ale pracuje ako docent na VŠ nasledovne:

učiteľ SŠ - začínajúci, 6. platová trieda + započítaná prax

Aj napriek tomu, že v roku 2010 vykonal rigoróznu skúšku, no nespĺňa podmienku pedagogickej praxe, keďže sa výučba na VŠ nezapočítava do pedagogickej praxe, nie je možné uznať kredity, t.j. príplatok za profesijný rozvoj.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca (docenta)

Svojou druhou otázkou ste si odpovedali na prvú otázku. Je to tak ako uvádzate, bude začínajúci učiteľ strednej školy, následne po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania bude päť rokov zaradený ako samostatný učiteľ a až potom mu zohľadníte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.