3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ingrid vaňová
zaradenie zamestnanca MŠ

Dobrý deň, pri prijímaní pedagogického zamestnanca do pracovného pomeru do MŠ v roku 2019 zamestnanec predložil doklady o vzdelaní - SPGŠ Modra - materské školy a vychovávateľstvo, vtedy sme ho zaradili ako kvalifikovaného a nakoľko išlo o prvý pracovný pomer zároveň ako začínajúceho pedagóga - 5. platová trieda. Zároveň bol zaradený i do adaptačného vzdelávania, ktoré ukončil teraz 29.5.2020. Zároveň študoval na vysokej škole Pedagogická fakulty v Trnave - odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo , ktoré v júni 2019 ukončil , išlo o VŠ I. stupňa. Po ukončení adaptačného vzdelávania by som ho mala preradiť ako samostatného zamestnanca, ale vzhľadom k tomu že je kvalifikovaný na úrovni USO sa mu platová trieda nezmení teda ostane 5. JE môj postup správny ? A zároveň túto zmenu - spravím s účinnosťou 29.5.2020.
Ďakujem .

ingrid vaňová
zaradenie zamestnanca MŠ

Ešte upresňujem môj predchádzajúci príspevok , tá platová trieda 5 jej bola priznaná až po predložení dokladu z VŠ I. stupňa, dovtedy mala 4. platovú triedu ako začínajúci pedagóg so stredoškolským vzdelaním .

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1, príloha č. 1, 1. diel I. časť. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je iné ako požadované. Zaradenie do platovej triedy bolo správne. Po ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte ako samostatnú učiteľku od 30. 5. 2020.