2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
Zaradenie zamestnanca PhD. bez adaptačného vzdelávania s praxou na VŠ

Pani Pavlíková, prosím Vás o usmernenie.
Zamestnanec nastupuje do pracovného pomeru na strednú školu, je kvalifikovaný, spĺňa podmienky, vo svojom odbore má vzdelanie III. stupeň VŠ, - PhD.
Čo sa týka praxe - doteraz ešte nepôsobil ako učiteľ na strednej škole.
Celú dobu praxe cca 25 rokov prednášal na vysokej škole v odbore, v ktorom vyštudoval a ktorý bude vyučovať aj na strednej škole.
Nemá doklad o adaptačnom vzdelávaní.
Ako ho zaradiť?
Bude začínajúci učiteľ?
Možno mu uznať prax v plnom rozsahu do započítanej praxe?
Po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený ako "samostatný učiteľ".
5 rokov bude čakať na zaradenie "učiteľ s prvou atestáciou" a o ďalších 5 rokov zaradený ako "učiteľ s 2. atestáciou"?

ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca PhD. ........

Vášho učiteľa zaradíte do kariérového stupňa samostatný učiteľ, ak spĺňa podmienky podľa § 29 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z. Prax na vysokej škole mu započítate pre zvýšenie platovej tarify, ale nie je to pedagogická prax. Po piatich rokoch ho zaradíte do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou. Pozor - do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou ho nezaradíte o ďalších päť rokov, pretože podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. musí splniť podmienku, že získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore.