3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tama
Zaradenie zamestnanca a uznanie príplatku za profesijný rozvoj

Pekný deň, prosím Vás o radu. Zamestnankyňa nastúpila k nám do špeciálnej MŠ. Predtým pracovala na zš ako učiteľka prvého stupňa.
Má ukončené vzdelanie Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ Mgr. a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Akreditačná komisia jej uznala 33 kreditov v máji 2011 za metodické príručky.
Ďalších 169 kreditov získala za kvalifikačné vzdelávanie pg. zcov na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu pre kategóriu : učiteľ pre primárne vzdelávanie s názvom: Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ... Platnosť kreditov do: 31. 05. 2020.
V apríli 2014 získala osvedčenie o prvej atestácii v kategórii: učiteľ pre primárne vzdelávanie.
V októbri 2018 získala ďalších 8 kreditov za aktualizačné vzdelávanie určené pre kategórie: učiteľov predprimárneho, primárneho a nižšieho stredného vzdelávania bez obmedzenia kariérovej pozície.
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc pri zaradení zamestnanca a priznania príplatku za profesijný rozvoj. V predošlom zamestnaní na zš jej bol priznaný 12% príplatok.
Patrí jej príplatok za profesijný rozvoj aj v špeciálnej mš, nakoľko kredity sú určené pre učiteľov 1. stupňa zš?
Ďakujem za odpoveď.

Jana Matiaskova
zaradenie do platovej triedy a počet započítaných rokov

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je zaradený asistent učiteľa do platovej triedy, ak má ukončenú VŠ - SPU v Nitre, ukončené pedagogické minimum , pracoval ako vychovávaťeľ v ŠKD 1,5 roka, prax ako učiteľ 2. stupňa 6 rokov. Asistenta robí 2. školský rok. Ďakujem Matiašková

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Asistenta učiteľa s vysokoškolským vzdelaním zaradíte do 6. platovej triedy. Pedagogickú prax mu započítate samozrejme celú.