1 príspevok / 0 nový
Tama
Zaradenie zamestnanca a uznanie príplatku za profesijný rozvoj

Pekný deň, prosím Vás o radu. Zamestnankyňa nastúpila k nám do špeciálnej MŠ. Predtým pracovala na zš ako učiteľka prvého stupňa.
Má ukončené vzdelanie Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ Mgr. a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Akreditačná komisia jej uznala 33 kreditov v máji 2011 za metodické príručky.
Ďalších 169 kreditov získala za kvalifikačné vzdelávanie pg. zcov na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu pre kategóriu : učiteľ pre primárne vzdelávanie s názvom: Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ... Platnosť kreditov do: 31. 05. 2020.
V apríli 2014 získala osvedčenie o prvej atestácii v kategórii: učiteľ pre primárne vzdelávanie.
V októbri 2018 získala ďalších 8 kreditov za aktualizačné vzdelávanie určené pre kategórie: učiteľov predprimárneho, primárneho a nižšieho stredného vzdelávania bez obmedzenia kariérovej pozície.
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc pri zaradení zamestnanca a priznania príplatku za profesijný rozvoj. V predošlom zamestnaní na zš jej bol priznaný 12% príplatok.
Patrí jej príplatok za profesijný rozvoj aj v špeciálnej mš, nakoľko kredity sú určené pre učiteľov 1. stupňa zš?
Ďakujem za odpoveď.