1 príspevok / 0 nový
mrackova
Zaradenie zamestnancov ZUŠ

Dobrý deň,

Chceli by sme sa opýtať na zaradenie niektorých pedagogických zamestnancov
na Základnej umeleckej škole:
l. Vysokoškolské vzdelanie na Akadémií muzických umení, štúdium hudobné
umenie s ukončením vzdelania s titulom Mgr.art. v roku 2004, a
pedagogickú spôsobilosť v roku 2004.
2. Vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole výtvarných umení, štúdium
úžitkové umenie s ukončením vzdelania s titulom Mgr.art. v roku 2003,
a pedagogickú spôsobilosť v roku 2012.
3. Vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole výtvarných umení, štúdium
voľné umenie s ukončením vzdelania s titulom Mgr.art. v roku 2004.
a pedagogickú spôsobilosť v roku 2004.
Prosím, mohli by ste nám poradiť ako týchto pedagogických zamestnancov
zaradiť, či automatický titul Mgr.art. ich zaraďuje do 11.platovej
triedy, bez atestácie alebo pred rokom 2009 I.kvalifikačnej skúšky.
Za odpoveď ďakujeme