3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gordanka
Zaradenie zamestnankyne MŠ

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri zaradení zamestnankyne MŠ. Má ukončené gymnázium, potom si urobila DPŠ - vychovávateľ v domovoch mládeže (1998), neskôr si urobila maturitu na ped. škole (2009), v r. 2013 ukončila VŠ I. stupňa manažment, potom VŠ II.stupňa (2015) ekonomika a manažment, v 1/2019 urobila
1. atestáciu.

Ďakujem za radu.

Gordanka
Zaradenie zamestnankyne MŠ

Dobrý deň, chcela by som upresniť údaje potrebné na zaradenie zamestnankyne MŠ-má ukončené štúdiu na gymnáziu, v r.1998 si doplnila vzdelanie na UK v Ba - DPŠ zamerané na výchovnú prácu vo výchovných zariadeniach, v r. 2009 diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium na Ped. a sociálnej akadémii v Prešove.
V r. 2013 ukončila VŠ I. stupňa manažment, potom VŠ II.stupňa (2015) ekonomika a manažment, v 1/2019 urobila 1. atestáciu.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnankyne MŠ

Veľa ste neupresnili. Ani či má diaľkové pomaturitné štúdium zamerane na učiteľstvo materskej školy ani k akému vzdelaniu vykonala atestáciu. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materskej školy sú uvedené v vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. Zamestnávateľ je zodpovedný za zaradenie pedagogických zamestnancov. Vy si musíte nájsť, či vzdelanie, ktoré učiteľka absolvovala, je plnením kvalifikačného predpokladu a na základe toho, či je kvalifikovaná alebo nekvalifikovaná. Vyhláška je jedna aj pre Vás aj pre mňa. Na zaradenie učiteliek materských škôl nebudem odpovedať, pretože nie je dôvod prehodnocovať ich vzdelanie a keď ste sa tak rozhodli, je to na Vašej zodpovednosti.