2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gordanka
Zaradenie zamestnankyne MŠ

Dobrý deň,
mám ešte jednu otázku. Naša zamestnankyňa , učiteľka MŠ ,ma ukončené VŠ II.stupňa študijný odbor pedagogika, študijný program sociálna pedagogika. U nás pracuje 4 roky. Ako má byť zaradená ?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnankyne MŠ

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov sa posudzujú podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorá je bežne dostupná. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy nájdete v prílohe č. 1 v prvom diele v I. časti. Ja nemám k dispozícii žiadne iné dokumenty. Ak u Vás pracuje 4 roky s uvedeným vzdelaním, tak jej zaradenie máte už pravdepodobne vyriešené. Snáď nepredpokladáte, že je kvalifikovaná.