2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
Zaradenie zástupcu TEČ

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ,
zástupkyňa pre technicko- ekonomické činnosti je zaradená ako nepedagogický zamestnanec . V roku 2007 absolvovala DPŠ na vyučovanie ekonomických predmetov a v roku 2008 absolvovala funkčné vzdelanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov. Keďže neučila, ďalšie funkčné vzdelanie neabsolvovala. V roku 2019/2020 začala učiť a absolvovala adaptačné vzdelanie pre začínajúcich pedagogických zamestnancov. Od septembra 2021 ju chceme preradiť ako vedúceho pedagogického zamestnanca s tým, že by sme jej dali povinnosť absolvovať funkčné vzdelávanie v zmysle NV201/2019. Nemá žiadnu atestáciu. Celkom má odpracovaných ako ekonómka 41 rokov. Môžeme ju preradiť a stanoviť jej základný modul funkčného vzdelávania aj bez atestácie, alebo musí byť zaradená ako nepedagogický zamestnanec a na ďalšiu pracovnú zmluvu učiť ako doteraz.

Ďakujem

Anna Kubinská

Maria Pavlikova
Zaradenie zástupcu TEČ

Navrhované zaradenie, resp. preradenie vedúceho zamestnanca si dopredu zvážte. Ak bude učiť, nech učí na jednu zmluvu a na druhú ju nechajte ako doteraz. Nech postupne vykoná prvú atestáciu, napr. do piatich rokov a následne, podľa toho, aké budú predpisy ju preradíte do funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca. Bez atestácie nemôže byť vedúci pedagogický zamestnanec ani na čiastočný úväzok.