8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
AdrianaLav
Zaradenie ZR

Dobrý deň!
Chcem Vás poprosiť o pomoc pri zaradení zamestnanca do PT.
Priebeh vzdelania:
v r, 1994 ukonč. Obch. akademiu
popri zamestnaní ukončila v r. 2018 VŠ FP Jesenského - právo, v r. 2018 aj rigor. skúšky - právo
v r. 1993 ukončila štátnu skúšku z kanc. písania na stroji.
Má 19 ročnú prax v riadiacich funkciách v oblasti ekonomiky.
Od 1.6.2021 nastúpila ako zástupkyňa THÚ a súčasne od 9/2021 nastúpila na VŠ dokončiť si pedag. minimum. Bola zaradená ako nepedagogický zástupca riaditeľa do 8 PT /9 PS zákl. stupnice podľa prílohy č. 1. / odpracovaných 23 rokov/.
Súčasne v šk. roku 2021/2022 na dohodu vyučovala 6 hodín.
Po ukončení 1 . roku pedag. minima je menovaná ako pedagogický zástupca riaditeľa - samostatný pedagóg. Do akej platovej triedy a platového stupňa ju môžeme zaradiť ?

Ďakujem Vám!

Maria Pavlikova
Zaradenie ZR

Nie je mi to celkom jasné. Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva a jeden rok DPŠ ? Aké predmety vyučuje ?

AdrianaLav
Zaradenie ZR

Ďakujem! Právne, bezpečnostné systémy, administratívu a korešpodenciu, občiansku výchovu.

Maria Pavlikova
Zaradenie ZR

Veľa ste nenapísali. Aké má vzdelanie a aké predmety učí kvalifikovane, keď je zástupca riaditeľa ? Veď nemá ani DPŠ.

AdrianaLav
Zaradenie ZR

Vzdelanie je napísané v 1. príspevku, je ZR pre technicko - hosp. úsek, teraz skončila 1. roč. DPŠ, kvalifikovane učí právne a bezpeč. sytémy, administratívu a korešpodenciu - má z toho štátnu skúšku, a aj občiansku.

Maria Pavlikova
Zaradenie ZR

Akože učí kvalifikovane bez DPŠ. Má päť rokov pedagogickej praxe ? Musí Vám poradiť niekto iný. Ja tomu nerozumiem.

AdrianaLav
Zaradenie ZR

Ďakujem! Pani Pavlíková, skúsim ešte raz od začiatku a veľmi Vás prosím o pomoc:
v r, 1994 ukončila Obch. akademiu
popri zamestnaní ukončila v r. 2018 VŠ FP Jesenského - právo, v r. 2018 aj rigor. skúšky - právo
v r. 1993 ukončila štátnu skúšku z kanc. písania na stroji.
Má 19 ročnú prax v riadiacich funkciách v oblasti ekonomiky.
Je zástupkyňou riaditeľa pre technicko - hospodárky úsek.
V r. 2021/2022 začala učiť na dohodu svoje štátnicové predmety - administratívu a korešpodenciu, právne a bezpečnostné systémy a ešte občiansku.V r. 2021 si začala robiť doplňujúce pedagogické štúdium v študijnom odbore výchova k občianstvu. V súčasnosti ukončila jeho 1. ročník.
Takže bude naďalej zástupkyňou pre technicko - hospodársky úsek, popri tom bude učiť a dokončí si 2. roč. DPŠ.
Ako ju máme zaradiť?
Budú to 2 prac. pomery?
Ako zástupca bude v základnej stupnici a ako začínajúci pedagóg v stupnici pre pedagógov, s tým, že pôjde do adaptačného vzdelávania?
Prosím Vás pani Pavlíková o usmernenie. Ďakujem Vám!

Maria Pavlikova
Zaradenie ZR

No už ste to napísali tak, ako som si myslela, že to je. Takže bude naďalej zástupkyňou pre technicko - hospodársky úsek ako nepedagogický zamestnanec, popri tom bude učiť a dokončí si 2. roč. DPŠ. Áno, takto je to správne. Budú to 2 pracovné pomery v súlade s § 50 Zákonníka práce. Ako zástupca bude v základnej stupnici a ako začínajúci pedagóg v stupnici pre pedagógov, s tým, že pôjde do adaptačného vzdelávania. Adaptačné vzdelávanie malo byť v roku 2021, ale zaraďte ju do adaptačného teraz, napr. na pol roka, dokončí DPŠ a potom môže byť v 7. platovej triede. Vedúcou technicko-ekonomického úseku by mala byť ako nepedagóg, pretože samostatná učiteľka musí mať prax päť rokov, aby mohla byť vedúcou. A nezabudnite, že všetko budete posudzovať podľa zmluvy, dovolenku, lekár, vzdelávanie, atď. Myslím, že už je to jasnejšie, ak ešte niečo, napíšte.