2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kaja2020
Zaraďovanie asistentov

Pani asistentka bola ako nekvalifikovaná zaradená do adaptačného vzdelávania. dali sme jej platovú triedu 4 a príplatok začínajúci. Akú platovú triedu bude mať po ukončení adaptačného vzdelávania? ostáva platová trieda 4 keďže ostáva nekvalifikovaná a len sa odoberie príplatok začínajúceho ? a do 5 triedy zaradím až po ukončení potrebnej kvalifikácie? Máme 2 takéto asistentky. Jedna má potvrdenie o štúdiu pedagogické školy čili zahájila štúdium. je možné zaradiť do 5 triedy už behom štúdia ako samostatná nebo až po skončení?

Maria Pavlikova
Zaraďovanie asistentov

Ak prijímame do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca, ktorý nezískal prax v školstve, zaraďujeme ho do kariérového stupňa začínajúci, priznáme príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a poveríme uvádzajúceho zamestnanca. Ak ste prijali asistenta učiteľa s iným ako požadovaným stredoškolským vzdelaním, zaradíte ho do 4. platovej triedy. Pri vzniku pracovného pomeru mu do pracovnej zmluvy do časti ostatné dojednané podmienky alebo aj samostatným listom dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať požadovaný kvalifikačný predpoklad. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania obidve asistentky zaradíte do 5. platovej triedy za uplatnenia § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a až po štyroch rokov prehodnotíte, ktorá ukončila požadované vzdelanie a ponecháte ju v 5. platovej triedy a tá, ktorá neskončila požadované vzdelanie, aj keby študovala, vrátite ju do 4. platovej triedy a bude bez zaradenia do kariérového stupňa v súlade s § 83 ods. 5 uvedeného zákona.